Blogy

« Назад

Rozhovor: Plnia katolícke média svoju úlohu?

Plnia katolícke médiá v Slovenskej spoločnosti svoju úlohu? To je názov konferencie, ktorá sa konala 26. septembra na Katolíckej Univerzite. Išlo už o tretí ročník. S jedným s organizátorov konferencie, Matúšom Demkom, sa rozprával redaktor Ondrej Rosík.

Autor príspevku: Ondrej Rosík
pre: Pulzrádio
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 03.07.23 9:59.
Je dôležité, aby sa takéto diskusie a konferencie konali, pretože umožňujú reflektovať a hodnotiť úlohu katolíckych médií a prispievajú k ich neustálemu vývoju a zlepšovaniu. Rainbow Friends: Chapter 2
Отправлено в 15.07.23 11:36.