Отображение сетевого контента

Všetkým tvorcom školských časopisov a televízií sú určené dve nové príručky Ako sa robí školský časopis a Ako sa robí školská televíziaVydal ich Network Slovakia ako jeden z výstupov dvojročného projektu, počas ktorého organizoval novinárske krúžky na základných a stredných školách. Príručky sú voľne dostupné vo formáte PDF na stránke www.skolskemedia.sk. Okrem toho ich možno v exkluzívnej tlačenej podobe získať v knižniciach alebo do osobného vlastníctva počas exkurzií pre záujemcov o novinárčinu, na ktorých Network Slovakia spolupracuje s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a ich ponuka je zverejnená na webe fakulty.

Časopisecká príručka ponúka know-how profesionálneho tímu 11 autorov o manažmente školskej redakcie, jazyku a štýle, tvorivom písaní, spravodajskej novinárčine, grafike, fotke, kresbe, karikatúre, plagáte či publikovaní na internete. Televíznu príručku tvoril 10-členný tím expertov na televízne žánre, prácu s kamerou, spracovanie obrazu a zvuku, kultúru jazykového prejavu, prácu reportéra, moderovanie, verejný prejav a vystupovanie pred kamerou, zverejňovanie obsahov na internete alebo mediálnu manipuláciu.

„Tešíme sa, že vďaka stránke www.skolskemedia.sk a dokumentom, ktoré sú na nej verejné dostupné – ako jednotlivé školské časopisy a obe príručky –, sa naďalej šíri ovocie úspešného dvojročného projektu nášho združenia," povedala hlavná manažérka projektu Terézia Rončáková. Projekt s názvom Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií prostredníctvom žurnalistickej tvorby sa realizoval v rokoch 2020 – 2022 s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Najnovšie správy a blogy

Network rozbehol novinárske krúžky na piatich školách

Štyri kvalitné školské časopisy a pätica školských televízií – aj to sú výsledky dvojročného projektu Networku Slovakia, ktorý sa práve skončil. So základnými a strednými školami od...
Network Slovakia vzdeláva žiakov a študentov

Network Slovakia vzdeláva žiakov a študentov

Network Slovakia realizuje projekt pod názvom Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií prostredníctvom žurnalistickej tvorby.

DOBROVOLNICI_POHODA FESTIVAL 2017

Vážení priatelia,   FKI bude mať aj tento rok prezenčný stánok v NGO pasáží na festivale POHODA. Pri tejto príležítosti hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa tejto akcie...

DUCHOVNÁ OBNOVA v máji 2016 - upravené 14.3.2016

Pri príležitosti Mediálnej nedele organizuje združenie Network Slovakia duchovnú obnovu.

Členstvo v Networku Slovakia v roku 2016

Milí členovia združenia Network Slovakia! Milí záujemcovia o členstvo v NS! Opäť po roku sa Vám prihováram pri príležitosti začiatku nového kalendárneho roka 2016, v ktorom Vám za združenie Network Slovakia prajem požehnaný celý rok pre Vás i Vašich blízkych.

VÝSLEDKY FAČA 2015

Na Letnom žurnalistickom seminári 2015 boli vyhlásené výsledky o najlepší farský časopis - FAČA 2015.

Letný žurnalistický seminár 2015 - aktualizované 17.8.2015

Pozývame všetkých, ktorí pracujú v kresťanských médiách, alebo sa zaujímajú o túto oblasť, na vzdelávací seminár obohatený sprievodnými podujatiami.

Súťaž FAČA 2015

Network Slovakia ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže FAČA 2015.

Zapojte sa do súťaže farských časopisov FAČA 2015

Spoločenstvo katolíckych žurnalistov Network Slovakia opäť vyhlasuje súťaž farských časopisov FAČA 2015.

Letný seminár ponúkne aj vzdelávanie v oblasti PR

Blíži sa nový letný seminár, ktorý sa koná koncom augusta 2014. Prečítajte si o ňom viac.

Odborníci diskutovali o úlohe katolíckych médií v spoločnosti

Domáci i zahraniční mediálni odborníci sa zišli s viacerými predstaviteľmi médií v pondelok 26. septembra na konferencii venovanej úlohám katolíckych médií. Medzi pozvanými hosťami bol aj zakladateľ poľského Radia Maryja Tadeusz Rydzyk či šéfredaktor francúzskeho katolíckeho denníka La Croix. Podujatie organizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Profily lektorov septembrovej konferencie

V pondelok sa začína konferencia o katolíckych médiách, ktorej partnerom je aj Network Slovakia. Prinášame vám profily lektorov, ktorí sa predstavia v doobedňajšom programe.

Pozvánka: Konferencia o katolíckych médiách

Network Slovakia, spoločenstvo katolíckych žurnalistov, je partnerom odbornej konferencie PLNIA KATOLÍCKE MÉDIÁ V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SVOJU ÚLOHU? III., ktorá sa koná 26.-27.9. v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Jej organizátorom je katedra žurnalistiky.

Za nami je ďalší úspešný seminár

V Ružomberku v nedeľu 28. augusta skončil už 14. letný žurnalistický seminár, ktorý pravidelne organizuje spoločenstvo katolíckych žurnalistov Network Slovakia. Tohto roku sa seminára zúčastnilo takmer 70 účastníkov, najmä tvorcovia farských časopisov, študenti žurnalistiky, pracovníci médií, ale aj neprofesionáli, ktorí sa venujú žurnalistike popri vlastnom zamestnaní.

Lektori a program seminára 2011

Všetci lektori a prednášajúci spolu s programom v prehľadnej správe

Na seminár príde aj Hevier a Bán

Spisovateľ Daniel Hevier, fotograf a reportér Andrej Bán či moderátorka Andrea Bugošová budú hlavnými lektormi už 14. letného žurnalistického seminára, ktorý organizuje novinárske združenie Network Slovakia v Ružomberku v dňoch od 25. do 28. augusta 2011. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 15. augusta.

Prihláste sa na 14. žurnalistický seminár

Spoločenstvo katolíckych žurnalistov Network Slovakia organizuje tradičný žurnalistický seminár, ktorý sa uskutoční už po štrnástykrát.

Workshop na festivale Lumen bol o konci sveta

Network Slovakia sa podieľal na organizácii workshopu o konci sveta na festivale Lumen 2011. Na tému kedy náš svet skončí diskutoval riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák a zástupca šéfredaktora týždenníka Trend František Múčka

Konferencia: Plnia katolicke media svoju ulohu III

Koncom septembra 2011 sa v Ružomberku konala konferencia s podtitulom: Vhodnosť mediálneho jazyka na šírenie náboženských posolstiev.

Krst knihy Matúša Zajaca

Kniha Podoby viery predstavuje viac ako 20 ročné putovanie Matúša Zajaca po svete hľadajúc odpoveď na otázku – Prečo kto verí. Vzťah Boha a človeka. Viera. Náboženstvo.