Отображение сетевого контента

UZNESENIE Z ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA OZ NETWORK SLOVAKIA:

Na členskom zhromaždení OZ Network Slovakia, Spoločenstvo katolíckych žurnalistov, zvolila Rada NS s účinnosťou od 8. septembra 2013 na dobu troch rokov za predsedníčku združenia Mgr. Moniku Hodnickú, bytom Michalská 16,  053 21  Markušovce.

Za členov Rady Networku Slovakia boli zvolení:

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Ing. Martin Magda ml.

Mária Melicherčíková

Mgr. Jana Zlatohlávková

MUDr. Jana Víznerová