Podujatia organizované pre vás

Hlavnou aktivitou občianskeho združenia Network Slovakia je organizácia letného žurnalistického seminára, ktorý sa koná pravidelne v Ružomberku na záver letných prázdnin. Doteraz sa ho zúčastnilo viac ako 400 ľudí z celého Slovenska. V roku 2014 sa konal jeho 16. ročník.

Network Slovakia je tiež partnerom odborných konferencií na mediálne témy. Podieľa sa na organizácii konferencie Plnia kresťanské médiá svoju úlohu v spoločnosti? (2005, 2009, 2011).

Organizuje tiež menšie podujatia s mediálnou tematikou, napríklad víkendové semináre, duchovné obnovy pre pracovníkov médií alebo workshopy (často na Festivale Lumen v Trnave).

Network Slovakia vydáva pre svojich platných členov novinárske preukazy na každý kalendárny rok.

Príležitostne organizuje celoslovenskú súťaž farských časopisov FAČA.