Blogy

« Назад

Členstvo v Networku Slovakia v roku 2016

Milí členovia združenia Network Slovakia! Milí záujemcovia o členstvo v NS! Opäť po roku sa Vám prihováram pri príležitosti začiatku nového kalendárneho roka 2016, v ktorom Vám za združenie Network Slovakia prajem požehnaný celý rok pre Vás i Vašich blízkych.

V januári 2016 zasadala Rada NS. Okrem iného sa diskutovalo o členstve v NS. 

Ak si chcete obnoviť členstvo v NS, alebo ak sa chcete stať členom NS, všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

Novinkou pre obnovenie členstva je aj dotazník, ktorý sa tiež nachádza v prílohe.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že NS organizuje duchovné cvičenia v Bratislave spojené s účasťou na aktivitách, ktoré bude organizovať KBS pri príležitosti Mediálnej nedele: 6.-8.5.2016. Bližšie informácie

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma pokojne kontaktujte.

 

Tešíme sa, že sa chcete stať súčasťou nášho spoločenstva!

 

Za Radu NS

 

Monika Hodnická, predsedníčka NS

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Membership of the Slovakia Network is not simply a matter of registration and use. There are many regulations and policies Pokemon Showdown that I need to comply with. In it, I must commit not to violate any regulations of the network and comply with the rules of ethics and law.
Отправлено в 03.04.23 9:59.