Správy

« Späť

Zapojte sa do súťaže farských časopisov FAČA 2015

Spoločenstvo katolíckych žurnalistov Network Slovakia opäť vyhlasuje súťaž farských časopisov FAČA 2015.

Do súťaže sa môžu zapojiť farnosti, ktoré v roku 2014 vydali aspoň tri čísla farského časopisu. Prihlášku a ukážky aspoň troch vydaných čísel (z každého po 3 ks) treba poslať do 30. júna 2015 na adresu: Ing. Martin Magda, 082 38  Víťaz 406.

 

Do prihlášky treba uviesť – názov a adresu farnosti, meno farára, adresu, e-mail a telefón prihlasovateľa, meno šéfredaktora a členov redakčnej rady, stručné predstavenie časopisu (história, poslanie, doterajšie fungovanie) – max. rozsah A4. 

 

Farské časopisy bude hodnotiť odborná porota. Výsledky súťaže budú vyhlásené na Letnom žurnalistickom seminári 2015, ktorý sa bude konať v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) od 12.9. do 14.9. 2015 v Ružomberku. 

 

Na víťazov čakajú zaujímavé odmeny. Okrem toho budú mať všetci zapojení možnosť zúčastniť sa na žurnalistickom seminári, kde môžu získať ďalšie novinárske zručnosti pod vedením skúsených lektorov. Otázky týkajúce sa súťaže môžete smerovať na e-mailovú adresu monika.hodnicka@gmail.com

 

Mediálnymi partnermi súťaže sú katolícke médiá TK KBS, Katolícke noviny, Rádio Lumen a TV Lux.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O LETNOM ŽURNALISTICKOM SEMINÁRI

 

Súťaž FAČA 2015 - prihláška na stiahnutie.