Článok

 

Členom sa môžeš stať aj Ty!

Členom združenia Network Slovakia sa môže stať občan Slovenskej republiky alebo aj iný štátny príslušník vo veku od 16 rokov, ktorý sa vo svojom živote a činnosti riadi katolíckymi princípmi a spĺňa niektorú z nasledovných požiadaviek:

·         Je profesionálne alebo laicky aktívny v oblasti médií, alebo v oblasti reklamy.

·         Je v mediálnej oblasti v pozícii majiteľa, vydavateľa alebo nakladateľa.

·         Je študentom žurnalistiky alebo študentom marketingovej alebo masmediálnej komunikácie.

 

PRIHLÁŠKA