My, čo nám ešte v ušiach zvučí ruština, čítame slovo NET ako Ňét. V sacálizme to bolo veľmi často počuté slovo. Časy sa zmenili, všetkého je zdanlivo dosť, ba až nadmieru, no zlomyseľník by mohol povedať: Network? To je predsa Ňét worku – niet práce. Roboty. Zárobku. No kam sa pozriete, všade okolo je práce vyše hlavy. Najmä práce na poľudštení človeka. A preto som priateľom ľudí, ktorí sa združili v Networku, a preto neváham, kedykoľvek ma požiadajú o pomoc či podporu. Vidíme, ako okolo nás bujnie biela i čierna mágia, agresivita, číro vydestilovaná zloba, moneypulácia.

Ideály sa zosmiešňujú, z ideí sa stal sortiment politického kšeftovania. Informácie sa menia na databázu najvýhodnejších výpredajov alebo naopak – húštinu údajov, medzi ktorými sa tak ľahko stratí podstata. Pravdy sú len jedny, hovorí dobový slogan. A preto je okolo nás tak veľa roboty, priatelia. Zosieťujme sa. Ak ma budete potrebovať, som tu.

Daniel Hevier
Daniel Hevier
spisovateľ

Teším sa z činnosti Networku Slovakia. Som rád, že jestvuje organizácia, ktorá podporuje a sprevádza mladých katolíckych žurnalistov predovšetkým v ich prvých rokoch po vstupe na trh práce. Rád budem Network podporovať aj v ďalších plánoch a projektoch.

Prof. Peter Olekšák, PhD.
Prof. Peter Olekšák, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Katolícka univerzita v Ružomberku

To, že je niekto katolíkom, neznamená, že je dobrým človekom. To, že je niekto dobrým človekom neznamená, že musí byť aj dobrým novinárom. Ja si na členoch Networku vážim to, že tieto skutočnosti si uvedomujú a snažia sa žiť a pracovať verne a poctivo. A tvrdo pracujú na tom, aby sa v oboch oblastiach - náboženskej aj profesionálnej - sústavne zlepšovali.

 

Druhá vec, ktorá sa mi na členoch združenia páči je to, že sa snažia byť férovými facilitátormi verejnej diskusie všade, kde pôsobia. A to je cenná hodnota pre akúkoľvek spoločnosť. Pretože bez férovej verejnej diskusie nebude existovať skutočne slobodná a prosperujúca spoločnosť.

Michal Dyttert
Michal Dyttert
manažér externých a právnych vzťahov Tesco STORES, a.s.

Network Slovakia skutočne spája profesionálnych žurnalistov navzájom, aj tých, ktorí s médiámi spolupracujú, skúmajú ich na univerzitách, prípadne ich tvoria popri inej práci. Stráca sa tak bariéra a títo ľudia môžu navzájom ľahšie komunikovať a posúvať sa navzájom ďalej. Letné semináre pomôžu budúcim nádejným novinárom spoznať prácu v médiách a ľahšie sa rozhodnúť pre ďalšie smerovanie. Keď som sa rozhodoval, čo po gymnáziu, pomohol mi aj žurnalistický seminár. Vtedy boli takéto ponuky zriedkavé. Teraz ich je síce viac, ale na akciách Networku Slovakia oceňujem spoločenstvo a atmosféru, aká sa tu vždy utvorí. Škoda, že o združení počuť akurát pred letným seminárom v Ružomberku a pred Festivalom Lumen. Network by sa mohol viac vyjadrovať s aktuálnym spoločenským témam.

Jozef Kotris
Jozef Kotris
redaktor Hospodárskych novín

Náboženská sloboda a neustály technologický vývoj na Slovenku priniesli nemalé iniciatívy v ohlasovaní Evanjelia, zvlášť v masovokomunikačných prostriedkoch. Avšak ohlasovanie hodnôt Evanjelia a budovanie Božieho kráľovstva cez masmédiá si nevyžaduje len zbožnú myšlienku a zápal, ale aj svoju adekvátnu formu. K nej sa dôjde cez nemalé úsilie profesionálnej masmediálnej formácie.

 

Network Slovakia združuje mladých kresťanských žurnalistov, čím napomáha tejto formácii. Cez každoročný žurnalistický seminár ponúka mladým, talentovaným kresťanským novinárom zúročiť ich zápal v šírení Evanjelia v masmédiách tým, že cez profesionálnych lektorov im sprostredkuje poznatky a skúsenosti v danej oblasti, ktoré môžu využiť či už v miestnej cirkvi, alebo vo všeobecnej, nehovoriac o využití aj pri evanjelizačnej činnosti vo svete. Tento seminár buduje i skutočné kresťanské spoločenstvo, v ktorom sú zdieľané nielen pracovné skúsenosti a kontakty, čo nie je zanedbateľné, ale aj praktický život mladých veriacich na vzájomné povzbudenie. Netreba zabudnúť aj na nie malé aktivity tohto spoločenstva proti porušovaniu etiky na televíznych obrazovkách, čím ukázalo svoju vieru aj prakticky.

 

Združenie Network Slovakia vidím ako „mesto postavené na návrší", ktoré vo svete, kde majú veľký vplyv médiá, môže byť orientačným bodom a smerovkou. Preto je veľmi dôležité budovať toto mesto.

Andrej Lojan SVD
Andrej Lojan SVD
fotograf

Každý stav má od nepamäti svoje združenie, svoj "cech" – ergo – je dobré, že katolícki žurnalisti majú svoju stavovskú organizáciu. Má to len výhody: lepšia informovanosť, vzájomná pomoc, odborné vzdelávanie, účasť na domácich i zahraničných zaujímavých podujatiach, priateľstvá...

 

Ako etablovaná a nediskreditovaná organizácia máme svoj hlas i zodpovednosť v spoločnosti, a tak môžeme podporovať, iniciovať i realizovať idey, ktoré jednotlivec nemá šancu uskutočniť. Náš hlas môže zaznievať na obranu kresťanských hodnôt, kultúry života a obrany Cirkvi pri všetkých príležitostiach, ktoré nám život v našej i celoeurópskej spoločnosti prináša.

Anna Kolková
Anna Kolková
zakladajúca členka Network Slovakia, šéfredaktorka vydavateľstva LÚČ

O vplyve médií na spoločnosť, v ktorej i Katolícka Cirkev žije a pôsobí, dnes nik nepochybuje. Aj preto je nevyhnutné, aby nielen v kresťanských, ale i v komerčných a verejnoprávnych médiách pracovali profesionálni žurnalisti, ktorí dokážu spracovať akúkoľvek tému cirkevného, spoločenského a politického života, i kontroverznú a ktorých životná hodnotová orientácia je postavená na kresťanských základoch.

 

Network Slovakia je prostredím, ktoré výraznou mierou napomáha formovaniu takýchto žurnalistov. Preto som presvedčený, že si zaslúži plnú podporu zo strany Cirkvi.

Juraj Drobný
Juraj Drobný
vedúci oddelenia programu TV LUX

Projekt letného žurnalistického semináru poznám od jeho začiatkov. Počas rokov jeho fungovania som mal možnosť osobne vidieť, aký obrovský prínos má tento projekt pre prácu mnohých mladých ľudí v malých farských či iných cirkevných i svetských médiách, a to na rovine praktickej práce i osobného zaangažovania pre dobro Cirkvi na poli médií.

Rastislav Hamráček SDB
Rastislav Hamráček SDB
pracovník v médiách

Združiť katolíkov-žurnalistov je, podľa mňa, dôležité preto, aby tu boli aj dobré správy. Aby sa v tomto združení mohli formovať vo viere, odpovedať si na aktuálne otázky optikou evanjelia, a následne to pretaviť do svojej profesie. Hoci ich bude zrejme menšina, aby si zobrali príklad z iných menšín, ktoré dokážu hýbať médiami a celým svetom.

Ján Miško
Ján Miško
riaditeľ Vydavateľstva Don Bosco

Dnešná doba je veľmi náročná na udržanie si vlastného názoru, najmä ak tento názor prezentuje kultúru krásy života. Osamelý bežec ďaleko nedobehne, pretože je atakovaný zo všetkých strán. Mladí ľudia, ktorí pracujú v mienkotvorných médiách a vôbec v spoločenskom a verejnom živote „zosieťovaní" spoločnými kresťanskými hodnotami, to je nenahraditeľná sila, ktorú možno ani tak nevidieť, ale jej prítomnosť má veľké a pozitívne účinky v živote spoločnosti. A to spĺňa Network Slovakia. Ich nielen mediálna činnosť, ale aj vzájomné obohacovanie sa v oblasti vedy, vzdelania a kultúry je znakom, že máme nádej prežiť nielen my ale aj budúce generácie.

 

Keď nastúpil do funkcie apoštolský nuncius Henryk Josef Nowacki, povedal nám, veriacim žurnalistom, ktorí sme pracovali v rôznych médiách tieto slová: „Ak chcete dávať druhým, musíte byť v prvom rade plní vy. Keď ste prázdni, nemáte čo ani ponúknuť ani dať. Preto žite naplnení Duchom Svätým, aby ste mali čo dávať." Keď som sa stretla s mladými žurnalistami v Network Slovakia, mala som veľkú radosť, že túto výzvu bývalého apoštolského nuncia v SR, aj keď ju možno ani nepočuli, napĺňajú. Boh žehnaj Vás aj Vašu prácu!

Anna Brillová
Anna Brillová
redaktora Rádia Lumen