Správy

« Späť

Lektori a program seminára 2011

Všetci lektori a prednášajúci spolu s programom v prehľadnej správe

Program žurnalistického seminára 2011 v Ružomberku:

Deň 8:00 9:00 - 12:30 12:30 Popoludní 14:30 - 18:00 18:30 Večer 19:30 - 21:30
Štv 25.8.   Od 16:00 Príchod a ubytovanie účastníkov Večera (z vlastných zdrojov) Neformálny večer, zoznámenie
Pia 26.8. Raňajky Práca v sekciách Obed Práca v sekciách Večera Multižánrový večer s Danielom Hevierom
Sob 27.8. Raňajky Práca v sekciách Obed

Práca v sekciách

17:00 Prednáška Jozefa Bednára: Každý z nás je PiaRista

Večera Spoločne strávený večer v Ružomberku
Ned 28.8. Raňajky

Práca v sekciách

11:30 Spoločná svätá omša

Obed

Práca v sekciách

14:30 Prezentácia výsledkov sekcií (orientačne do 17:00)

Večera (balík na cestu)  

Profily lektorov a prednášajúcich 2011

 

Andrej Lojan sa narodil sa v roku 1979 v Snine. Fotografii sa začal venovať od roku 2001, kedy vstúpil do misijno-rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova. Popri štúdiu teológie vo formačnom dome v Bratislave pôsobil aj v seminárskom časopise Mladý misionár ako fotograf, grafik a šéfredaktor. Tu vznikol fotograficky projekt Nevšedná všednosť, ktorý dokumentuje život seminaristov pripravujúcich sa na svoje poslanie.

 

V súčasnosti pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave, kde pravidelne vedie prednášky o umeleckej fotografii, rovnako aktívne prednáša na rôznych fotografických workshopoch. Ako fotoeditor pôsobí v časopise Zasvätený život. Je zakladajúcim členom Združenia PHOS. Vo svojej fotografickej tvorbe sa chce naďalej umelecky dotýkať každého detailu života, ako i spracovávať vnímanie skutočných hodnôt a tém, týkajúce sa sociálnych otázok na celom svete.

 

 

Andrej Bán sa narodil 28. apríla 1964 v Bratislave. Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej a medziodborové štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako reportér časopisov Mladé rozlety, Plus 7 dní, Mladý svět, Reflex. V súčasnosti pôsobí ako reportér a fotograf týždenníka .týždeň. Je niekoľkonásobným víťazom súťaže Novinárska cena v katogóriách reportáž a novinárska fotografia. Je tiež autorom viacerých fotografických diel, kurátorom výstav fotografií a predsedom občianskeho združenia Človek v ohrození.

 

 

Martin Buzna sa narodil 23. apríla 1989 v Trstenej. Vyštudoval v odbore fotograf na SOŠ ŽŤP v Žiline. V súčasnosti v štúdiu pokračuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku v bakalárskom programe žurnalistika. Od roku 2006 nadobúdal odbornú prax na viacerých miestach, pôsobil ako spolupracovník tlačovej agentúry SITA, regionálnych novín Oravec, krajského týždenníka Región Žurnál, ako fotolaborant v minifotolabe K+K Company v Žiline. Autorsky niekoľkokrát vystavoval, podieľal sa na zhotovení rôznych publikácii.

Pozoruhodný úspech dosiahol na Abilympiáde - celoslovenskej súťažnej prehliadke pracovných zručností a schopností zdravotne postihnutých, kde v roku 2006 obsadil v kategórii reportážnej fotografie prvé miesto. V roku 2007 reprezentoval Slovenskú republiku na celosvetovom finále Abilympiády v japonskej Shizouke, kde skončil na 4. mieste. V roku 2009 skončil na 3. mieste na 9. celoslovenskej Abilympiáde. Na jubilejnom 10. ročníku celoslovenskej Abilympiády bol členom odbornej poroty v reportážnej fotografii. V súčasnosti sa autorsky orientuje predovšetkým na reportážnu a portrétovú fotografiu. Pracuje ako fotograf v Tlačovej agentúre Katolíckej univerzity v Ružomberku a spolupracuje s viacerými slovenskými médiami. Od januára do septembra 2009 pôsobil ako hovorca Oravského centra mládeže v Ústi nad Priehradou. Od septembra 2009 pracuje ako hovorca Slovenskej abilympiskej asociácie, ktorá organizuje Abilympiádu.

 

 

Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave. Vyrastal v učiteľskej rodine. Už počas vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1982 - 1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ v slobodnom povolaní. V rokoch 1989 - 1992 pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1991 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi v Bratislave, v ktorom zatiaľ vyšlo viac ako 100 titulov. Básnicky debutoval Daniel Hevier v roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Je autorom takmer stovky kníh, s poéziou, prózou, esejmi, píše básne pre deti, rozprávky, venuje sa prekladom, autorským antológiam pre dospelých i deti... Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Je členom slovenského PEN klubu. Spisovateľ sa prejavil aj ako textár. Je autorom viacerých známich textov piesní. Z jeho pera vyšli texty pre skupinu Team (Pieseň pre nesmelých, Severanka, Držím ti miesto), ale aj pre skupinu Avion Františka Grigláka. Píše tiež divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. (osobnosti.sk)

 

 

Lukáš Melicher pracuje ako redaktor domáceho spravodajstva v tlačovej agentúre SITA. Stážoval v týždenníku .týždeň a Hospodárskych novinách. V januári tohto roku získal prvú cenu v Novinárskej súťaži SSN v kategórii analytické žánre – internetové noviny za rozhovor Poliačik: "Nie sme až taká silná koalícia".

 

 

 

 

 

Mária Škvarlová je redaktorkou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Predtým pracovala ako redaktorka domáceho spravodajstva v denníku Hospodárske noviny. Spolupracuje s portálom Postoy.sk.

 

 

 

 

 

 

Andrea Bugošová pracuje vo verejnoprávnych médiách 40 rokov, striedavo v Slovenskom rozhlase a televízii. Začala v roku 1971 ako hlásateľka v Československom rozhlase. Od roku 1989 začala moderovať večerné správy v STV. Potom opäť prešla do Slovenského rozhlasu a pripravovala a čítala správy. Od roku 2007 pracuje v STV ako vedúca vydania spravodajských relácií a stále popri práci školí. Vyše 10 rokov vedie semináre na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, pre 2., 3. a 4. ročník.

 

 

Jozef Bednár (prednáša v sobotu 27. augusta na tému PR o 17.00) pôsobí ako pedagóg na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Okrem toho sa venuje konzultáciám v oblasti public relations. V rokoch 2006-2010 bol hovorcom ministra kultúry SR Marka Maďariča.

Narodil sa 25. januára 1972 v Dolnom Dubovom. Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde postupne úspešne ukončil aj rigirózne a dizertačné konanie. V roku 1995 získal štipendium od Jan Hus Foundation na absolvovanie mesačného pobytu v anglickom regionálnom periodiku The East Anglian Daily Times. V rokoch 1996 – 1997 pôsobil ako postgraduálny študent na Katedre masovej komunikácie a žurnalistiky The University of North Carolina v Chapel Hill.

Počas štúdia na žurnalistike praxoval ako športový novinár v médiách Tip, Denný Telegraf, Koridor. V rokoch 1993 – 1995 pôsobil ako športový novinár v denníku Smena. Od roku 1997 je v marketingu a PR, pôsobil ako kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre Istropolitana D´Arcy, neskôr v PR agentúrach Ogilvy PR Worldwide Praha, Donath-Burson-Marsteller, Mozaic a Monarch. Od roku 2003 v oblasti PR podniká.

Od roku 2009 pôsobí ako pedagóg na UCM v Trnave, od roku 2010 aj na Panaeurópskej vysokej škole v Bratislave. Je autorom publikácie Medzi kvapkami dažďa – autizmus, svet pravdy, ktorá sa stala jednou z najkrajších kníh roka 2009 na Slovensku. Je ženatý, má dve deti. Okrem životného maratónu, s ktorým sa už roky pasuje, zabehol aj tri klasické maratóny - v Košiciach, Rajci a Prahe...