Správy

« Späť

Odborníci diskutovali o úlohe katolíckych médií v spoločnosti

Domáci i zahraniční mediálni odborníci sa zišli s viacerými predstaviteľmi médií v pondelok 26. septembra na konferencii venovanej úlohám katolíckych médií. Medzi pozvanými hosťami bol aj zakladateľ poľského Radia Maryja Tadeusz Rydzyk či šéfredaktor francúzskeho katolíckeho denníka La Croix. Podujatie organizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Plenárnu časť konferencie s názvom Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? otvoril svojim referátom Tadeusz Rydzyk, zakladateľ a riaditeľ Radia Maryja a TV Trwam. V prejave zdôraznil, že spolupráca katolíckych médií s cirkevnou hierarchiou musí byť samozrejmosťou, inak sa „ocitáme mimo cirkvi, vytvárame akési sekty“. Ako ďalej dodal T. Rydzyk: „Cirkev nemá veľa médií, sme stále v defenzíve, čo je našim problémom.“ Tieto médiá majú podľa jeho názoru slabú, v niektorých prípadoch až zanedbateľnú pozíciu. Skúsenosťami z francúzskeho prostredia nadviazal na jeho slová šéfredaktor denníka La Croix Dominique Greiner. Naznačil pritom štýl, akým sa toto katolícke periodikum prezentuje: „Pluralizmus je našim dobrom, ktoré nás chráni pred utiahnutím sa len do katolíckeho sveta.“ Denník La Croix zároveň predstavil ako „diskusné fórum“, čo doložil slovami: „Nesnažíme sa presvedčiť čitateľov o svojej pravde, nie sme dogmatickými novinami. Skôr sa snažíme pomáhať našim čitateľom uvažovať, otvárať diskusiu,“ dodal D. Greiner. Mozaiku prednášok doplnili mediálni odborníci z Pápežskej univerzity Santa Croce so sídlom v Ríme. Dekan Fakulty komunikácie Diego Contreras sa zameral na evanjelizačné možnosti a nemožnosti médií. Pripomenul, že žurnalistika je profesia s pravidlami, ktoré treba nevyhnutne rešpektovať. Poukázal tiež na to, že cieľ vplýva na použité prostriedky. Profesor Daniel Arasa, odborník na využívanie nových v cirkevnom prostredí, referoval o vklade nových médií do mediálnej komunikácie cirkvi. Prízvukoval pritom potrebu intenzívnejšieho využívania sociálnych sietí v cirkevnom prostredí, ako aj pri komunikácii cirkvi so spoločnosťou.

 
Po predpoludňajšom bloku prednášok pokračoval program konferencie až do večerných hodín diskusiou v sekciách, v ktorých boli analyzované jednotlivé aspekty pôsobenia katolíckych médií. V rámci workshopu Náboženské vysielanie vo verejnoprávnych médiách predniesol svoje podnety Jiří Zajíc z Českého rozhlasu. V časti venovanej Mienkotvornosti katolíckych médií sa uvažovalo nad tým, či katolícke médiá majú potenciál mienkotvornosti. Bývalý hovorca KBS Marián Gavenda v tejto súvislosti vyslovil potrebu objektívnej prezentácie kresťanských tém vo svetských médiách. Inšpiráciami zo zahraničia obohatili diskusiu Jiří Macháně, vedúci redakcie Katolického týdeníka a Krzysztof Bieliński, rektor mediálnej vysokej školy v Toruni. Z viacerých téz akcentovaných v sekcii Marketing katolíckych médií vyplynulo o odporúčanie investovať do tvorby dobrého mena katolíckeho média. Účastníci sekcie Príťažlivosť katolíckych médií pre detského a mládežníckeho príjemcu pripomenuli neutešený stav, keď jediným katolíckym periodikom určeným pre deti je časopis Rebrík. Teenagerom dokonca ani nie je ponúkaný titul, po ktorom by mohli siahnuť. V rámci workshopu Jazyk katolíckych médií bolo poukázané na to, akým jazykom sa prezentujú katolícke médiá. Diskusia smerovala k tomu, ako účinne „hovoriť“ k ľuďom a ako komunikovať kresťanské posolstvá. V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že cirkev vidí vzor dokonalej komunikácie v Ježišovi Kristovi.
 
Podujatie s názvom Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? je už treťou konferenciou o pôsobení katolíckych médií na Slovensku. Predchádzajúce dva ročníky sa uskutočnili v roku 2005 v Bratislave a v roku 2009 v Ružomberku. Z oboch vyšli zborníky, pričom knižne budú publikované aj prednášky a závery pracovných skupín tohtoročnej konferencie.