Blogy

« Späť

Network Slovakia vzdeláva žiakov a študentov

Network Slovakia vzdeláva žiakov a študentov

Network Slovakia realizuje projekt pod názvom Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií prostredníctvom žurnalistickej tvorby.

Network Slovakia realizuje projekt pod názvom Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií prostredníctvom žurnalistickej tvorby. Ide o dopytovo-orientovaný projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škô a učitelia. V rámci ponúkaných workshopov budú zapojení žiaci tvoriť školské časopisy a rozhlasové aj televízne výstupy. Priebežne získajú know-how o štylistike, novinárskych žánroch, tvorivom písaní, kresbe, fotografii, časopiseckom grafickom spracovaní, verejnom prejave, prejave na mikrofón a na kameru, spracovaní audiovizuálnych nahrávok, publikovaní výstupov textového, obrazového a audiovizuálneho charakteru na internete.
Do projektu sa zapojili vybrané školy v okrese Ružomberok, Žilina a Spišská Nová Ves.
Samotný projekt prebieha od augusta 2020 do júla 2022.
Ďalej