Správy

« Back

Pozvánka: Konferencia o katolíckych médiách

Network Slovakia, spoločenstvo katolíckych žurnalistov, je partnerom odbornej konferencie PLNIA KATOLÍCKE MÉDIÁ V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SVOJU ÚLOHU? III., ktorá sa koná 26.-27.9. v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Jej organizátorom je katedra žurnalistiky.

Network Slovakia vás srdečne pozýva zúčastniť sa tejto konferencie a zažiť zaujímavý program.Táto vedecká konferencia si kladie ako svoje ciele umožniť náboženským médiám spoznať ich úlohu v spoločnosti a pomôcť im v úspešnom plnení tejto úlohy, vytvoriť priestor pre slobodný a rozvážny dialóg o budúcnosti kresťanských médií, analyzovať súčasný stav pôsobenia slovenských kresťanských médií a načrtnúť alternatívy ďalšieho vývoja a spolupráce, vytvoriť sieť nových kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými náboženskými redaktormi.Všetky potrebné informácie, rovnako aj program podujatia, možno nájsť na webstránke Katolíckej univerzity.