Správy

« Back

Network rozbehol novinárske krúžky na piatich školách

Štyri kvalitné školské časopisy a pätica školských televízií – aj to sú výsledky dvojročného projektu Networku Slovakia, ktorý sa práve skončil. So základnými a strednými školami od Žiliny po Spišskú Novú Ves počas neho spolupracovalo 25 lektorov z radov odborníkov na novinársku prácu v teréne, kultúru jazykového prejavu, tvorivé písanie, fotku, grafiku, internet, kameru, strih atď.

Ako informovala manažérka projektu Terézia Rončáková, cez „ruky“ realizačného tímu prešlo dokopy až 313 žiakov a študentov, ktorí sa zúčastňovali na novinárskych krúžkoch na troch stredných a dvoch základných spolupracujúcich školách. Ich školské časopisy si ktokoľvek môže prelistovať na stránke www.skolskemedia.sk. Tam sú umiestnené aj televízne počiny mladých reportérov.

„Hoci to cez pandémiu bolo náročnejšie, než sme pri podávaní projektu očakávali, tešíme sa, že sme všetko zvládli počas plánu, a zažívame tvorivú satisfakciu nielen z vytlačených časopisov a odvysielaných videí, ale aj z dvoch čerstvých príručiek, ktoré sme vydali,“ povedala T. Rončáková. Príručky sa volajú Ako sa robí školský časopis a Ako sa robí školská televízia a tiež si ich možno bezplatne stiahnuť zo stránky www.skolskemedia.sk.

Projekt podporil Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Zapojilo sa doň pätoro škôl: Gymnázium sv. Františka v Žiline, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku, ZŠ A. Hlinku v Ružomberku-Černovej a Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi. „Žiaci na týchto školách pričuchli k novinárskemu remeslu. Ale bez ohľadu na to, či sa im zapáčilo, získali užitočné tvorivé a remeselné zručnosti z oblasti písanej aj hovorenej komunikácie,“ zhodnotila T. Rončáková.

Next