Správy

« Back

Na seminár príde aj Hevier a Bán

Spisovateľ Daniel Hevier, fotograf a reportér Andrej Bán či moderátorka Andrea Bugošová budú hlavnými lektormi už 14. letného žurnalistického seminára, ktorý organizuje novinárske združenie Network Slovakia v Ružomberku v dňoch od 25. do 28. augusta 2011. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 15. augusta.

Program seminára bude prebiehať v niekoľkých sekciách. Pokročilých fotografov budú mať na starosti Andrej Bán a Andrej Lojan SVD. Začiatočníkov naučí základom fotenia Martin Buzna. Ako vystupovať na kameru a mikrofón bude lektorovať Andrea Bugošová. Sekciu kreatívneho písania povedie Daniel Hevier, sekciu spravodajského písania novinári Lukáš Melicher a Mária Škvarlová. Okrem iného je zverejnený už aj kompletný program spolu s predstavením všetkých lektorov a prednášajúcich.

 

Metóda Daniela Heviera pri kreatívnom písaní je zameraná širšie na pestovanie pozornosti, odbúranie vnútorných šablón a schém, prekonávanie blokov a kríz, schopnosť tvoriť v časovom strese. Súbežne s tým prebieha tréning v štylistických zručnostiach – napísanie dobrej vety, vytvorenie sloganu, nadpisu, popisky pod fotografiu apod. Intenzívne písanie sa strieda s vizuálnymi technikami, rytmizovaním, rozprávaním, pohybom atď. Účastník sa nielen naučí pristupovať k písaniu tvorivejšie a inovatívnejšie, ale dostane impulz, ako vo svojom samovzdelávaní pokračovať aj po návrate do bežného života.

 

Andrej Bán sa dlhé roky venuje dokumentárnej fotografii, ktorá zaznamenáva autentický život ľudí v rôznych podobách. Podľa jeho presvedčenia a skúsenosti fotografia "nevzniká" vo fotoaparáte, ale v hlave. To znamená, že fotograf musí mať vnútorné nastavenie, aby urobil silné fotografie, musí uvažovať o fotografii ako o osobitnom jazyku. Účastníci workshopu v Ružomberku sa zamerajú na jednu nosnú tému - cestovný ruch a "liptovský turistický priemysel". Budú pracovať individuálne, maximálne v dvojici, pričom s lektorom vždy ráno a večer budú analyzovať nielen vlastné práce, ale budú spoločne uvažovať aj o prácach významných svetových fotografov.

 

Napokon vysokoškolská pedagogička, hlásateľka a moderátorka Andrea Bugošová ponúkne workshop, ktorého obsahom budú: spisovná výslovnosť, artikulácia, správne dýchanie, uvoľňovacie cvičenia, spodobovanie, interpretácia textu, najčastejšie chyby v interpretácii, správne používanie čísloviek, tréma a jej prekonávanie, podmienky v štúdiu, príprava na vysielanie v rozhlase a televízii.

 

14. žurnalistický seminár sa koná v Ružomberku v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Pre účastníkov je v cene okrem kompletného programu a lektorov zabezpečené aj stravovanie a ubytovanie. Seminár podporila Nadácia Konrada Adenauera a Konferencia biskupov Slovenska.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do jednej z uvedených sekcií na adrese networkslovakia@networkslovakia.sk alebo prostredníctvom prihlasovacieho formulára na našej webstránke do 15. augusta 2011.

 

Matúš Demko, predseda Network Slovakia